sk | en

UNESCO

Základné údaje

Základné údaje

Ústava UNESCO

Preambula hovorí, že sa medzinárodná nedôvera, spory a konflikty rodili zo vzájomného nepochopenia národov a druhá svetová vojna vznikla okrem iného poprením demokratického ideálu, rovnosti a úcty k ľudskej bytosti. Preto je nutné budovať mier, rozširovať kultúru a vzdelanie.   

História

S cieľom rekonštrukcie systémov vzdelania a výchovy sa vo Veľkej Británii stretli v roku 1942 vlády európskych krajín. Významná konferencia z hľadiska vzniku UNESCO začala 1. novembra 1945. Zúčastnili sa na nej zástupcovia štyridsiatich krajín. Ich hlavným cieľom bolo vytvoriť takú medzinárodnú organizáciu, ktorá by zabraňovala vzniku ďalšej svetovej vojny. 16. novembra 1945 podpísalo Ústavu UNESCO 37 krajín. Vznikla Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Ústava nadobudla platnosť v r. 1946 po ratifikácii dvadsiatimi štátmi sveta.

Zakladajúce štáty: 

1. Veľká Británia
2. Nový Zéland
3. Saudská Arábia
4. Južná Afrika
5. Austrália
6. India
7. Francúzsko
8. Mexiko
9. Dominikánska rep.
10. Turecko
11. Egypt
12. Nórsko
13. Kanada
14. Čína
15. Dánsko
16. Spojené štáty americké
17.Československo
18. Brazília
19. Libanon
20. Grécko

Členské štáty

V súčasnosti má UNESCO 193 členov a 11 pridružených členov. Po rozdelení bývalého Československa sa Slovenská republika stala členom UNESCO sukcesiou 9. februára 1993.