sk | en

UNESCO

Základné údaje

Základné údaje

Ústava UNESCO

Preambula hovorí, že sa medzinárodná nedôvera, spory a konflikty rodili zo vzájomného nepochopenia národov a druhá svetová vojna vznikla okrem iného poprením demokratického ideálu, rovnosti a úcty k ľudskej bytosti. Preto je nutné budovať mier, rozširovať kultúru a vzdelanie.   

História

Už počas vojny sa v roku 1942 v Londýne sformovala Konferencia ministrov vzdelávania spojeneckých mocností, ktorá neskôr predniesla formujúcej sa Organizácii Spojených národov návrh na založenie vzdelávacej a kultúrnej medzinárodnej organizácie.

Krátko po vojne sa v Londýne zišli predstavitelia 44 krajín na Konferencii Spojených národov o založení kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá prebiehala od 1. do 16. novembra 1945. Výsledkom bolo prijatie Ústavy UNESCO, ktorú 16. novembra 1945 podpísalo 41 krajín. Vznikla Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Ústava nadobudla platnosť 4. novembra 1946 po ratifikácii prvými dvadsiatimi štátmi sveta. Medzi zakladajúce štáty patrilo aj Československo. Odvtedy sa ideály UNESCO pretavujú do kvalitných univerzálnych programov, ktoré prispievajú k budovaniu mieru a rozvoju na celom svete.

Samostatná Slovenská republika sa stala členom UNESCO 9. februára 1993 ako nástupnícky štát ČSFR.

Zakladajúce štáty: 

1. Veľká Británia
2. Nový Zéland
3. Saudská Arábia
4. Južná Afrika
5. Austrália
6. India
7. Francúzsko
8. Mexiko
9. Dominikánska rep.
10. Turecko
11. Egypt
12. Nórsko
13. Kanada
14. Čína
15. Dánsko
16. Spojené štáty americké
17.Československo
18. Brazília
19. Libanon
20. Grécko

Členské štáty

V súčasnosti má UNESCO 194 členských štátov, 12 pridružených členov (neautonómne teritória podľa definície OSN) a 1 pozorovateľa (Vatikán).

Zdroj: Member States | UNESCO

Po rozdelení bývalého Československa sa Slovenská republika stala členom UNESCO sukcesiou 9. februára 1993.