sk | en

UNESCO

12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy


12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy

Tento rok je pre Banskú Štiavnicu mimoriadne významný, nakoľko si pripomíname 25. výročie zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako aj zápis mesta Banská Štiavnica ako prvého mesta zo Slovenska do Zoznamu svetového dedičstva.

V rámci osláv tohto výročia sa koná niekoľko podujatí, jedným z nich bola 12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. - 31. mája 2018 v Banskej Štiavnici. Témou konferencie bol „Cestovný ruch a mestá svetového dedičstva - výhody a výzvy“, „Svetové dedičstvo – komu patrí?“ Pozvaných bolo 36 členských miest, z nich môžeme spomenúť: Baku, Bardejov, Berat, Biertan, Krakow, Praha, Dubrovnik, Istanbul, Moskva, Rhodes, St. Petersburg, Trogir.

Otvorenie konferencie sprevádzalo slávnostné otvorenie výstavy „Svetové dedičstvo očami detí 2018“, neskôr sa konala prechádzka historickou Banskou Štiavnicou. Ďalší deň účastníci konferencie navštívili pamiatky svetového dedičstva UNESCO, ako aj technické pamiatky UNESCO v okolí Banskej Štiavnice. Záverečné zasadanie konferencie sa konalo v Rytierskej sále Starého zámku na Starozámockej ulici.

Slovenská komisia pre UNESCO prevzala záštitu nad týmto podujatím.