sk | en

UNESCO

21. február – Svetový deň materinského jazyka


21. február – Svetový deň materinského jazyka

Nedávny vývoj v jazykovej diverzite monitorovanej organizáciou UNESCO.

On-line edícia UNESCO Atlasu svetových jazykov sa od svojho vzniku v roku 2009, kedy sa konal prvý "Svetový deň materinského jazyka" ,  na základe záujmu a podpory jeho čitateľov a používateľov rozrástla o informácie o jazykoch zo všetkých kategórií. Objavili sa aj  negatívne správy ohľadom vymierania niekoľkých jazykov. Avšak pozitívne sú vnímané najmä iniciatívy spolupráce či už na štátnej, komunitnej alebo úrovni terénnych pracovníkov k podpore jazykov na pokraji vyhynutia, nárastu počtu používateľov týchto jazykov alebo zlepšenia ich postavenia. UNESCO redakčný tím aj v nasledujúcich rokoch plánuje pokračovať vo svojich úlohách ohľadom Atlasu, a to konkrétne na jeho rozšírení v oblasti znakovej reči a stanovením Svetovej odbornej skupiny venujúcej sa multilingualizmu v kyberpriestore (Ref. UNESCO Executive Board document 199 EX/4.INF).