sk | en

UNESCO

Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC_16. ročník súťaže „Svet okolo nás“


Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC_16. ročník súťaže „Svet okolo  nás“

Pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO

Ex Libris Hlohovec zorganizovalo 16. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti vo veku od 6 do 15 rokov na tému „Svet okolo nás“. 1292 detí z Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Slovenska poslalo do súťaže 1455 krásnych diel. Porota udelila cenu 61 deťom. Ocenené deti, ich učitelia a rodičia zo Slovenska, Bieloruska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Slovinska, Srbska a Turecka prijali pozvanie do Hlohovca, takže Hlohovec sa stal 5. - 7. októbrom 2017 hlavným mestom detskej ex libris.
V Hlohovci mladých umelcov čakal zaujímavý program. Prijal ich starosta mesta Hlohovec, napísali pohľadnice do celého sveta, zúčastnili sa tanečného workshopu. Nasledujúci deň pod vedením dvoch umelcov boli počas workshopu namaľované na veľkom kartóne písmená E X L I B R I S, kde pomedzi ne zúčastnené deti nakreslili rôzne motívy na tému „Svet okolo nás“. Toto nádherné dielo bolo dekoráciou pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže. Na konci tohto rušného dňa bola otvorená výstava „Svet okolo nás“. Posledný deň zúčastnené deti spolu s Ex Libris Hlohovec navštívili výstavu Bienále ilustrácií v Bratislave, prezreli si historickú časť hlavného mesta a rozlúčili sa.