sk | en

UNESCO

Cena „Global Women in Music for Human Rights“ - výzva na predkladanie nominácií


Cena „Global Women in Music for Human Rights“ - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na cenu „Global Women in Music for Human Rights“, ktorú vyhlasuje Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, člen Medzinárodnej hudobnej rady, UNESCO a Európskej hudobnej rady, Medzinárodná mimovládna organizácia v oficiálnom partnerstve s UNESCO na podporu rodovej rovnosti žien v hudbe rôznych vekových kategórií, národností a zázemia v oblasti hudby.

Úrad OSN pre ľudské práva oslavuje 70. výročie prijatia Univerzálneho Vyhlásenia ľudských práv (10. december 1948) a začal celosvetovú kampaň na podporu, angažovanosť a reflektovanie na ľudské práva. Rodová nerovnosť v oblasti hudby je celosvetovou výzvou. Umožniť ženám realizovať sa v oblasti a vytváraní hudby ovplyvní verejnú mienku a povzbudí tak ženy na ich plnej účasti na kultúrnom živote.

Ako podať svoju nomináciu:
Výzva je určená pre: - dievčatá od 8 do 18 rokov

                                       - ženy vo veku od 19 rokov.

Životopis je potrebné zaslať v súbore Word (písmo Times New Roman 12), maximálne na desať riadkov, uviesť národnosť, dátum a miesto narodenia, bydlisko a kontakt (e-mail).
Dievčatá vo veku 18 rokov alebo mladšie musia mať písomný súhlas rodičov, školy  alebo učiteľa, ktorí súhlasia s účasťou a potvrdenie, že je to ich dielo, ktoré vytvorili samy (nominantky na výzvu).

Skladateľky môžu predkladať diela v akomkoľvek hudobnom žánri (súčasné, klasické, tradičné, populárne, jazz a tak ďalej).
Text (ak je to potrebné) musí byť preložený do anglického jazyka, hudba musí byť napísaná v tradičnej notácii. Priložené diela môžu byť nové, zasielané vo formáte PDF súboru, každá skladba môže byť v trvaní maximálne 6 minút, neposielajte nahrávky.

Kategórie pre podanie:

- sólo nástroj
- sólo hlas s jedným až štyrmi nástrojmi
- zbor v sprievode alebo bez sprievodu klavírom
- skupina / súbor 8 až 12 nástrojov.

Nominácie na Cenu by mali byť predložené najneskôr do 30. júna 2018, prosím zasielajte na adresu GWIM4HumanRights@hotmail.com  

Medzinárodná komisia „Reading Commission“ vyberie 10 skladieb a verejne oznámi výsledky koncom júla 2018, ktoré budú následne predstavené na slávnostnom koncerte v Teatro Argentina v Ríme v Taliansku 5. novembra 2018.

Viac informácií o cene sa dozviete na: 

http://www.standup4humanrights.org/en/highlights_15.html
http://www.standup4humanrights.org/en/partners.html