sk | en

UNESCO

Cena UNESCO Sharjah pre arabskú kultúru 15. edícia - výzva na predkladanie nominácií


Cena UNESCO Sharjah pre arabskú kultúru 15. edícia - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sharjah pre arabskú kultúru (15. vydanie), ktorá plní svoje základné poslanie pri zdôrazňovaní kľúčového posolstva organizácie prostredníctvom podpory dialógu medzi kultúrou a odmeňovaním významných príspevkov dvoch významných osobností, skupín osôb alebo inštitúcií (jeden kandidát z arabských štátov a druhý z iných krajín) k rozvoju, poznaniu a šíreniu arabskej kultúry prostredníctvom umeleckého, intelektuálneho alebo propagačného dosahu zameraného na posilnenie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia.

Udeľovaním tejto ceny mladým umelcom ide o úsilie a podporu dialógu medzi kultúrami a na podporu pochopenia mnohorozmerných aspektov arabskej kultúry a jej celosvetovému šíreniu - nezávisle od akýchkoľvek náboženských aspektov.

Cena je poskytnutá vládou Sharjah vo výške 60.000 dolárov, ktorá je rovnomerne rozdelená medzi dvoch laureátov.
 

Kandidatúry predkladá Slovenská komisia pre UNESCO. 

Viac informácií o UNESCO cene Sharjah pre arabskú kultúru sa dozviete na: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248251e.pdf
 

Nominácie, prosím, posielajte na adresu:
unesco@mzv.sk

do 15. augusta 2017.