sk | en

UNESCO

Dňa 23.5.2018 sa v Kongresovej sále MZVaEZ SR uskutočnilo výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO


Dňa 23.5.2018 sa v Kongresovej sále MZVaEZ SR uskutočnilo výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

     Generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Karla Wursterová otvorila dňa 23.5. 2018 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Zasadnutie sa uskutočnilo po druhý raz v zmysle nového Štatútu z roku 2016.

     Karla Wursterová tlmočila prítomným príhovor predsedu Slovenskej komisie pre UNESCO a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a ocenila prácu a zviditeľnenie značky tejto organizácie za minulý rok. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák zdôraznil význam Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru ako výnimočnej špecializovanej organizácie OSN. Ocenil spoluprácu Slovenskej republiky a UNESCO vrátane aktivít Slovenskej komisie pre UNESCO, ktoré smerovali predovšetkým k napĺňaniu udržateľných rozvojových cieľov Agendy 2030, predovšetkým cieľa 4 – vzdelávanie, ktorý je v plnej kompetencii tejto medzinárodnej organizácie.

     O aktuálnych výzvach Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru s príchodom novej generálnej riaditeľky Audrey Azoulay informovala Stála delegátka SR v UNESCO veľvyslankyňa Klára Novotná. Správu o činnosti SK pre UNESCO v roku 2017 prezentovala generálna tajomníčka SK pre UNESCO Mária Krasnohorská.

     Zasadnutia sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Norbert Kurilla s príspevkom k lokalite svetového dedičstva Karpatské bukové lesy. Spomedzi dosiahnutých výsledkov spomenul Medzinárodnú konferenciu o využití značky tejto medzinárodnej organizácie pre socioekonomický rozvoj regiónov v Bardejove, ktorá sa uskutočnila v rámci Medzinárodného roka udržateľného turizmu pre rozvoj za účasti expertov UNESCO.

     Prítomní v diskusii predstavili aktivity jednotlivých sekcií a výborov Slovenskej komisie pre UNESCO. Dokument Správa o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO sa nachádza na: http://www.unesco.sk/community/articles/communityCategory/aktuality