sk | en

UNESCO

„Naše riešenia sú v prírode“ - Svetový deň biodiverzity (22. máj)


„Naše riešenia sú v prírode“ - Svetový deň biodiverzity (22. máj)

Aj tento rok si 22. 5. pripomíname Svetový deň biodiverzity, ktorého mottom v r. 2020 je: „Naše riešenia sú v prírode“.  Táto téma poukazuje na to, že biodiverzita zostáva odpoveďou na množstvo výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktorým všetci čelíme. Biodiverzita je základom udržateľnej budúcnosti a ponúka riešenia založené na prírode aj pre také vážne problémy akými sú klimatické zmeny, bezpečnosť potravín a vody, či udržateľné živobytie pre všetkých.

Svetový deň biodiverzity bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v r. 1995. Pôvodne sa pripomínal 29. decembra - v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude oslavovať 22. mája - v tento deň v r. 1992 bol kenskej metropole Nairobi prijatý a schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite.

Biodiverzita a ochrana prírody a klímy sú dôležité témy v rámci UNESCO, ktoré pripravilo pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity viacero podujatí. O práci UNESCO v tejto oblasti a oslavách Svetového dňa biodiverzity sa dočítate viac na: https://en.unesco.org/commemorations/biodiversityday

Slovenská republika dlhodobo aktívne pôsobí v programe UNESCO „Človek a biosféra“ (Man and Biosphere Programme – MAB). Pani Vladimíra Fabriciusová, súčasná generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dlhoročná riaditeľka Biosférickej rezervácie Poľana, ktorá je zároveň predsedníčkou Slovenského výboru MAB, pôsobí od minulého roku v expertnom Medzinárodnom poradnom výbore pre biosférické rezervácie pri Medzivládnom vedeckom programe MAB UNESCO.

Viac informácií o činnosti Slovenského výboru MAB: http://www.unesco.sk/ekologia