sk | en

UNESCO

„UNESCO Creative cities network“ - výzva na predkladanie nominácií


„UNESCO Creative cities network“  - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o výzve na predkladanie žiadostí 2019 siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network). Žiadosti je potrebné predložiť do 30. júna 2019.

Sieť kreatívnych miest UNESCO (UCCN) bola vytvorená v roku 2004. Podporuje medzinárodnú spoluprácu v rámci miest a naprieč mestami sveta, ktoré investovali do kultúry a tvorivosti ako multiplikátora trvalo udržateľného rozvoja.

Dnes sieť združuje 180 miest zo 72 krajín zo všetkých regiónov sveta.  Za Slovenskú republiku nás v sieti kreatívnych miest reprezentuje mesto Košice. Kreatívne mestá UNESCO majú spoločné poslanie: umiestniť tvorivosť a kultúrny priemysel do centra svojich rozvojových stratégií tak, aby boli mestá inkluzívne, bezpečné a trvalo udržateľné.

Ako združenie nápadov a inovačných postupov, kreatívne mestá UNESCO prinášajú konkrétne príspevky k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja programu OSN Agendy 2030 prostredníctvom tvorby politík a základných projektov podporujúcich účasť všetkých zainteresovaných strán vrátane žien a zraniteľných skupín obyvateľstva. Záväzok kreatívnych miest UNESCO spočíva v ich ústrednej úlohe trvalo udržateľného rozvoja komunít.

Názvy nových kreatívnych miest za rok 2019 budú zverejnené do konca tohto roka.

 Viac informácií o „Creative cities UNESCO“ sa dozviete na: https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications