sk | en

UNESCO

FLY YOUR IDEAS COMPETITION/ NECHAJ LETIEŤ SVOJE NÁPADY (súťaž)


 FLY YOUR IDEAS COMPETITION/ NECHAJ LETIEŤ SVOJE NÁPADY (súťaž)

Slovenská komisia pre UNESCO by vás rada informovala o súťaži, ktorú spúšťa Airbus spoločne s UNESCO.

Je nazvaná FLY YOUR IDEAS COMPETITION.

Bola spustená počnúc dňom 31. mája 2016 a je to už jej 5. ročník.

Táto vzrušujúca súťaž vyzýva študentov po celom svete vyvíjať nové nápady pre eko-efektívne letecké odvetvie budúcnosti tým, že podporuje mládež, aby hľadala a tvorila nové nápady a riešenia pre budúcnosť letectva.

V posledných štyroch ročníkoch sa súťaže zúčastnilo viac ako 15.000 študentov zo 600 univerzít vo viac než 100 krajinách po celom svete. 
Viac sa výzvach tohto ročníka dozviete na:

https://www.airbus-fyi.com/#challenges

CHALLENGES:

Students are invited to propose ideas that respond to five key challenges the aviation industry faces in the 21st century.

Business Models

What else could be done with aircraft other than transportation?
-------

Flight Operations

How can big data be used to improve efficiency of flight operations?
-------

Passenger Experience

How can new processes or layouts ease passenger boarding and disembarking, whilst increasing capacity for luggage?
-------

Design Engineering

How can artificial intelligence support aircraft design and/or manufacturing?
-------

Manufacturing

How can manufacturing be optimised to reduce waste and ensure the sustainability of resources?
------
A) Zaregistrovať sa môžu tímy 3 až 5 študentov z hocijakej študijnej disciplíny/odboru a od 31.mája 2016 posielať svoje nápady.
B) Súťaž sa skladá z troch súťažných kôl. Prvé kolo je online prezentácia, ktorá sa týka myšlienky- nápadu tímu.
C) V ďalších dvoch kolách už majú tímy možnosť pracovať s Airbus mentormi a expertmi a rozvíjať schopnosti ako tímová práca, projektový manažment a komunikácia. 
D) Záverečné kolo sa bude konať v máji 2017, keď vybrané top tímy budú môcť pracovať s Airbus expertmi a vytvárať prototypy a vizualizácie a predstaviť svoje projekty v panelovej diskusii s Airbus expertmi.
E) Víťaz 5. ročníka FYI získa 30 000 Euro a druhý v poradí 15 000 Euro.
F) Viac informácií získate na http.//airbus-fyi.com/