sk | en

UNESCO

Filmári inšpirujú svet krátkym filmom z biosférickej rezervácie


Filmári inšpirujú svet krátkym filmom z biosférickej rezervácie

Nadviaže Slovensko na svetové úspechy v minulých rokoch? Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť naše perly – Biosférické rezervácie (Slovenský Kras, Poľana, Tatry a Východné Karpaty).

Vzťah k regiónu, lásku ku krajine, kreativitu a umelecké cítenie majú šancu ukázať profesionálni či amatérski filmári, ktorí sa tvorbou krátkeho filmu z biosférickej rezervácie zapoja do jedného z článkov kampane #ProudToShare. Medzinárodná kampaň vyhlásená pod hlavičkou organizácie UNESCO, je venovaná prezentácii prírodných, kultúrnych hodnôt a aktivít v 669 biosférických rezerváciách v 120 krajinách sveta. Biosférické rezervácie sú územia, ktoré sú príkladom dobrej praxe vo vzťahu využívania krajiny človekom a zachovávaním prírodných a kultúrnych hodnôt. Tieto modelové územia, prezentujú rovnováhu života ľudí a prírody a napĺňajú tak myšlienku udržateľného života.

Medzinárodný výbor Programu Človek a biosféra v týchto dňoch  po celom svete vyzýva ľudí vo všetkých biosférických rezerváciách sveta, ktorí radi pozorujú svet cez kameru a vedia tak zachytiť zaujímavé momenty zo života. Hľadá sa krátky 1 minútový film, ktorým bude autor pútavo prezentovať svoju biosférickú rezerváciu. Dvadsať najlepších filmov z celého sveta bude prezentovaných v júli 2018 v New Yorku v rámci kongresu  „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018.

Štátna ochrana prírody v spolupráci so Slovenskou komisiou UNESCO spúšťa výzvu od 22. 2. 2018. Krátke spoty zo štyroch biosférických rezervácií: Poľana, Vysoké Tatry, Východné Karpaty a Slovenský Kras je potrebné zaslať do 23.3. 2018 na príslušnú správu biosférickej rezervácie. Bližšie špecifiká krátkeho filmu ako aj podmienky výzvy nájdete na www.chkopolana.eu alebo na facebookovej stránke Biosphere Reserve Polana.