sk | en

UNESCO

Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

Dňa 21. mája 2019 sa uskutočnilo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO je z titulu svojej funkcie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák.

Fórum je každoročným stretnutím členov Slovenskej komisie pre UNESCO, jej sekcií a výborov, odborníkov a podporovateľov hodnôt UNESCO.

Generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci K. Wursterová v úvodnom príhovore vyzdvihla dôležitosť účasti slovenských expertov v programoch UNESCO v duchu napĺňania zahraničnopolitických cieľov stanovených vládou SR. Generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO M. Krasnohorská zhodnotila uskutočnené aktivity jednotlivých sekcií a výborov za rok 2018, ktorých úplný prehľad bol distribuovaný formou Výročnej správy Slovenskej komisie pre UNESCO za rok 2018. Účastníci Fóra diskutovali o aktuálnych výzvach organizácie a víziách pre ich implementáciu na Slovensku.