sk | en

UNESCO

Galaprogramom Nehmotné poklady sme si pripomenuli význam nehmotného kultúrneho dedičstva


Galaprogramom Nehmotné poklady  sme si pripomenuli význam nehmotného kultúrneho dedičstva

Nádherným kultúrnym programom pod názvom „Nehmotné poklady“ sa vo štvrtok 27.októbra 2016 v Divadle SĽUK v Rusovciach predstavili divákom umelecké súbory zo Slovenska aj zo zahraničia, aby si spoločne pripomenuli 10. výročie ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskou republikou.

Hlavným organizátorom podujatia bol SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) pod vedením generálneho riaditeľa Juraja Hamara a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru na Slovensku, ktoré je poverené práve implementáciou Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

V programe vystúpili SĽUK, fujarista Karol Kočík, gajdoš Ľubomír Tatarka, Ťažká muzika a Repáňovská muzika z Terchovej, speváci z horehronských obcí, bábkové divadlo Tyjátr z Nitry, divadlo Český kašpar(ek) a ľudová hudba Břeclavan z Českej republiky, speváci Canto a tenore z Orune v Taliansku a Deaf Dance Academy z Turecka, ktorí zanechali v srdciach prítomných divákov nezabudnuteľné dojmy a zážitky z nádherného umeleckého prejavu s ukážkami umenia z rôznych kútov sveta, ktoré sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Slovenská republika má v súčasnosti na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zapísané nasledovné tri elementy:

  1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba,
  2. Terchovská muzika a
  3. Gajdošská kultúra.