sk | en

UNESCO

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s iniciatívou UNESCO a UNICEF spustili v týchto dňoch súťaž pre tímy mladých ľudí


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s iniciatívou UNESCO a UNICEF spustili v týchto dňoch súťaž pre tímy mladých ľudí

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF vyhlasuje súťaž: "NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA"

Cieľom tejto súťaže je zviditeľniť SDGs (17 cieľov udržateľného rozvoja) medzi mladými, ako aj možnosť zapojiť sa do ich napĺňania prostredníctvom vlastných projektov realizovaných na lokálnej úrovni prostredníctvom programu EÚ Európsky zbor solidarity.

V rámci súťaže je tu aj špeciálna výzva pre regióny Košice a Prešov - navyše podporiť 2 projekty zaoberajúce sa udržateľným rozvojom lokality v okolí Karpatských bukových pralesov (NP Poloniny). Cieľom týchto projektov by malo byť zachovanie prírodnej pamiatky UNESCO, zviditeľnenie jej významu a hľadanie ciest rozvoja regiónu bez ohrozenia tohto cenného územia.

Bližšie informácie o súťaži a jej podmienky možno nájsť na stránke:
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzva-k-sutazi-najvacsia-svetova-lekcia.alej?ind