sk | en

UNESCO

Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO


Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO

Dňa 9. januára vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie materiál Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO.

Materiál nájdete tiež na stránke: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23486/1