sk | en

UNESCO

Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka


Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

Karpatské bukové pralesy boli pôvodne bilaterálnym, dnes sú však už trilaterálnym svetovým prírodným dedičstvom. Zapísané boli v roku 2007 (Slovensko a Ukrajina) a rozšírené v roku 2011 (o Nemecko). Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka sú lokalitou, ktorá pozostáva z pätnástich samostatných lokalít bukových pralesov. Z nich štyri sa nachádzajú na území Slovenska (Stužica, Havešová, Rožok, Vihorlat), ďalších šesť v susednej Ukrajine a v Nemecku posledných päť.


Fotografie z pohoria Vihorlat:
 

      Okolie Morského oka               Záber do porastu               Okolie Morského oka
 

          Telekia ozdobná                       Fúzač alpský                   Salamandra škvrnitá


Fotografie: © Zuzana Argalášová


Fotografie z pohoria Vihorlat:

        
                          Malé Morské oko                          Mladé semenáče buka lesného

  
                  Pohľad                        Pohľad na Morské oko                      Vihorlat
         na Sninský kameň               zo Sninského kameňa

          
                  Podvečer pri Morskom oku                               Pri Morskom oku


Fotografie: © Michaela Mrázová


http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/pralesy.php