sk | en

UNESCO

Konanie 39. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v dňoch 30.10.-14.11.2017


Konanie 39. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v dňoch 30.10.-14.11.2017

V dňoch 30.10. – 14.11. 2017 sa v Paríži konalo 39. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO. V úvode generálnej konferencie vystúpil v rámci Fóra lídrov predseda 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčák. Počas Všeobecnej politickej rozpravy vystúpila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu M. Lubyová za účasti štátnej tajomníčky O. Nachtmannovej.

Počas 39. zasadnutia Generálnej konferencie súbežne zasadali jednotlivé odborné komisie, v ktorých aktívne vystupovali zástupcovia za Slovenskú republiku; D. Kopčanová, V. Fabriciusová, Ľ. Falťan, M. Bahna, M. Kollárová, L. Mokrá, J. Kňažková , I. Kotuliak a ďalší. SR mala v Komisii pre spoločenské a humanitné vedy (SHS) svojho predsedu, bol ním Profesor M. Konvit z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

V rámci bilaterálnych rokovaní ministerky školstva, vedy, výskumu a športu na okraj 39. Generálnej konferencie UNESCO bola dohodnutá spolupráca v oblasti prevencie extrémizmu prostredníctvom vzdelávania, vzdelávania o udržateľnom rozvoji a vzdelávania ku globálnemu občianstvu implementáciou programov UNESCO (ESD a GCE) pre vzdelávanie do slovenských školských osnov. Spolupráca bude onedlho podporená podpisom Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a sekciou pre vzdelávanie UNESCO. Ďalším dôležitým momentom bolo rokovanie generálnej riaditeľky sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR k príprave podpisu Dohody o financovaní projektu UNESCO v oblasti vodnej bezpečnosti v spolupráci so slovenskými MVO.

Dňa 10. novembra 2017 plenárne zasadnutie GK UNESCO zvolilo novú generálnu riaditeľku UNESCO, bývalú francúzsku ministerku kultúry a komunikácie Audrey Azoulay, ktorá bude v poradí 11. generálnou riaditeľkou a druhou ženou po Irine Bokovej na čele UNESCO.