sk | en

UNESCO

Konanie konferencie a workshopu k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO


Konanie konferencie a workshopu k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa konala konferencia a workshop k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Konferencia a workshop k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO boli organizované na pôde katolíckej univerzity v Ružomberku, v spolupráci s mestom Ružomberok a s českými partnermi. Cieľom konferencie a workshopu bolo spojiť lokálnych aktérov, zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a mesta Ružomberok, aktivistov a vedcov, ktorí sa podieľajú na manažmente lokality Vlkolínec. Na stretnutí odzneli nielen príspevky a prezentácie pozvaných hostí, ale výstupom budú praktické odporúčania, kam by mala lokalita Vlkolínec smerovať v riešení otázok, akými sú napríklad regulácia negatívnych vplyvov cestovného ruchu na miestnych obyvateľov a využitie značky UNESCO v prospech mesta a regiónu.

Na záver podujatia bola práca viacerých účastníkov hodnotená čestným uznaním primátora mesta Ružomberok za podporu udržateľného rozvoja.

 

Otvorenie konferencie v Sieni rektorov v Ružomberku                                               Účastníci workshopu v novootvorenom Dome UNESCO vo Vlkolínci