sk | en

UNESCO

Konferencia o migrácii s expertom Programu MOST UNESCO Johnom Crowleym


Konferencia o migrácii s expertom Programu MOST UNESCO Johnom Crowleym

Na pôde Univerzity Komenského sa dňa 14. decembra 2017 uskutočnila konferencia o migrácii s expertom Programu MOST (riadenie spoločenských zmien) UNESCO Johnom Crowleym

Dňa 14. decembra sa na pôde Univerzity Komenského uskutočnila konferencia venovaná nanajvýš aktuálnej téme migrácii pod názvom „Migration - challenges and opportunities – round table on current development, challenges and sustainability in the global and European context“ . Obsahom konferencie bol predovšetkým súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť v globálnom a európskom kontexte.

Konferenciu organizovalo MZVaEZ SR v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Konferencia sa konala pod záštitou MZVaEZ SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Na konferenciu bol pozvaný vzácny hosť John Crowley, vedúci sekcie pre výskum politiky a rozvoja, sekcie spoločenských a humanitných vied UNESCO.

Na TABLET.TV je možné pozrieť si interview s J. Crowleym:

http://newsnow.tasr.sk/video/john-crowley-from-unesco-paris-office-is-talking-to-pavol-demes-in-our-studio/