sk | en

UNESCO

L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR


L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR

L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR
Štartuje druhý ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede

Bratislava, 12. decembra 2017

Dnešným dňom odštartoval v Slovenskej republike druhý ročník projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. K účasti v projekte stačí málo - prihlásiť svoju odbornú prácu na www.prezenyvovede.sk

Medzinárodný projekt spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede bol v minulom roku slávnostne uvedený aj na Slovensku. Tento program ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja formou ocenenia v celkovej hodnote 10 000 Eur.

„Hlavným cieľom tohto jedinečného programu je podporiť  mladé vedkyne už od začiatku ich kariéry. Práve to je totiž obdobie, kedy môžu mladé vedkyne odradiť prípadné počiatočné neúspechy od ďalšej snahy v ich odbornej činnosti. Spoločnosť L’Oréal by tak rada motivovala ďalšiu generáciu mladých dievčat, ktoré zatiaľ možno len zvažujú vedeckú kariéru a ktorých nadanie Slovensko potrebuje,“ uviedol generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko Tomáš Hruška.

V prvom ročníku prihlásilo svoje práce 58 slovenských vedkýň. Víťazná práca vedkyne prvého ročníka L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii do 35 rokov Ing. Zuzany Barbierikovej, PhD z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave sa snaží prispieť novými poznatkami k vývoju fotokatalyzátorov, ktorých procesy pomáhajú odstraňovať nežiaduce nečistoty v životnom prostredí. Druhý ocenený výskum v kategórii od 36 do 45 rokov od Mgr. Lucie Kučerovej, PhD., ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, napomáha izolácii a analýze buniek schopných vyvolávať metastázy nádorových ochorení.

V druhom ročníku môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať od 12. decembra 2017 až do 31. januára 2018 prostredníctvom webových stránok www.prezenyvovede.sk.

Tešíme sa na projekty prihlásené v tomto ročníku.

L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku
Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosti L’Oréal odštartoval 1. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Slovenské vedkyne, z ktorých odborná porota vyberie 2 víťazky, odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, do finále sa ich potom prebojovalo celkom 11. So svojimi projektami predstúpili vedkyne v júni 2017 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, ďalšími členmi komisie boli tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška a Mgr. Edita Filadelfiová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. septembra 2017 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur.

Všeobecne o projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede
Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a ocenil už viac ako 2 800 žien zo 115 krajín. Viac informácií o projekte Pre ženy vo vede nájdete na http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en.

V roku 2016 bol prvýkrát predstavený celosvetový Manifest Pre ženy vo vede, ktorý má mobilizovať vedeckú obec a inštitucionálnu i širokú verejnosť k rýchlejšiemu tempu zmien, ktoré by zlepšili situáciu žien vo vede.

Toto všetko s cieľom zvýšiť viditeľnosť a verejnú podporu, aby zúčastnení mohli spoločne pracovať v záujme lepšej rodovej vyváženosti na poli vedy. Pripojte sa ku kampani a podpíšte Manifest tu: http://www.forwomeninscience.com/sk/manifesto.

O spoločnosti L'Oréal
Spoločnosť L'Oréal sa venuje kráse - kozmetickému priemyslu už viac ako 100 rokov. Unikátne portfólio tvorí 34 medzinárodných, vzájomne sa doplňujúcich značiek. Celá skupina vygenerovala v roku 2016 obrat vo výške 25,8 miliárd Eur a po celom svete zamestnáva 89 300 ľudí. Ako popredná svetová kozmetická spoločnosť je L'Oréal súčasťou všetkých distribučných sietí: masový trh, obchodné domy, lekárne a drogérie, kadernícke salóny, travel retail, značkové obchody a e-commerce.

Výskum, inovácie a špecializovaný výskumný tím zložený z 3 862 ľudí, ktorý pracuje na plnení kozmetických túžob po celom svete, je jadrom stratégií skupiny L’Oréal. ,,Sharing beauty with all“ je celosvetový záväzok udržateľnosti, ktorý stanovil veľmi ambiciózne ciele pre udržateľný rozvoj naprieč hodnotovým systémom celej skupiny pre rok 2020.

Pre viac informácií navštívte www.loreal.cz .