sk | en

UNESCO

Medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE


Medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE

V dňoch 5. - 6. februára 2019 sa v Bratislave konala Medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE, ktorú zorganizovalo slovenské predsedníctvo OBSE v konzultácii s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Konferenciu otvoril úradujúci predseda OBSE, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák a vystúpili na nej zástupcovia vlád, politickí predstavitelia, akademickí experti, médiá.

Účastníci si vypočuli videoposolstvo Stefanie Giannini , námestníčky generálnej riaditeľky UNESCO pre vzdelávanie. V paneli „Úloha vzdelávania v boji proti antisemitizmu a pripomienkové iniciatívy k pamiatke holokaustu“ vystúpil Karel Fracapane – odborník pre vzdelávanie o holokauste UNESCO, Paríž.