sk | en

UNESCO

Medzinárodná súťaž výtvarných diel pre deti a mládež


Medzinárodná súťaž výtvarných diel pre deti a mládež

Slovenská komisia pre UNESCO s radosťou oznamuje a propaguje medzinárodnú súťaž výtvarných diel pre deti a mládež pod názvom "Kamaráti mieru".

Súťaž sa koná každoročne a tento rok je to už jej devätnásty ročník.

Radi by sme vyzvali deti a mladých ľudí vo veku od 5 do 16 rokov, aby sa zapojili a poslali svoje umelecké diela do tejto súťaže a tým šírili dobré meno Slovenska po celom svete.

Nosnou témou pre ročník 2016 je "Jednota v rozmanitosti", a išpiráciou pre túto tému bola Fuji Dekladácia - inšpiratívny manifest potvrdený medzinárodnou alianciou jednotlivcov a organizácií, ktoré sú zjednotené záväzkom žiť a spolupracovať na vytváraní a rozvoji harmonického a prosperujúceho sveta.

Výtvarné diela detí a mládeže cestujú každoročne po svete ako súčasť medzinárodnej výstavy detí "Kamaráti mieru" a sú vystavované na mnohých významných miestach, ako napr. v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku, či na iných pamätných a renomovaných miestach, ako bol v roku 2015 Pamätník mieru v Hirošime.   

Výtvarná diela musia byť hotové a predložené najneskôr do 30.Júna 2016.    

Pre viac informácií prosím navštívte http://wppspeacepals.org/rules-2016 alebo www.wppspeacepals.org .

Víťazi súťaže 2016 budú vyhlásení počas Medzinárodného dňa mieru.