sk | en

UNESCO

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO začala vydávať svoj pravidelný Newsletter, ktorého prvé číslo nájdete v prílohe. V ňom sa dozviete o zaujímavých aktivitách, ktoré sa nám podarilo uskutočniť aj napriek karanténnym opatreniam. Želáme príjemné čítanie!

Začínajú sa letné prázdniny a veríme, že leto 2020 je výbornou príležitosťou spoznávať krásy Slovenska. Pre inšpiráciu pripájame odkaz na expozíciu o spišskej gotike, ktorá je prítomná aj v pamiatkach zapísaných na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. https://www.webumenia.sk/kolekcia/196

Slovenská komisia pre UNESCO Vám praje príjemné leto plné kultúrnych a prírodných pokladov.