sk | en

UNESCO

Obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád


Obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád

S podporou slovenských inštitúcií (Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej komisie pre UNESCO) po predchádzajúcich konzultáciách o technických opatreniach  bol predložený  návrh na obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád.

Novohrad-Nógrád geopark je prvým medzinárodným (Maďarsko, Slovensko) geoparkom európskej i globálnej siete geoparkov (EGN a GGN) UNESCO. Zahŕňa územie 28 obcí na slovenskej strane (južné časti okresov Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš) a 64 obcí na maďarskej strane (severná časť Novohradskej župy).

V roku 2008 vznikli v obidvoch štátoch združenia, ktoré po podpísaní zmluvy o spolupráci začali budovať spoločný manažment územia a pripravovať lokalitu na vstup do európskej a globálnej siete. Po splnení všetkých požiadaviek v roku 2010 Novohrad-Nógrád geopark sa stal 37. členom Európskej siete geoparkov (EGN) a 66. členom Globálnej siete geoparkov (GGN).

Úlohou organizácií geoparkov je zachovanie a predstavenie geovedných, krajinárskych, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnôt daného územia a prispieť k jeho hospodárskemu rozvoju.