sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA ÚRADU PRE RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Úradu pre riadenie ľudských zdrojov.

Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 18. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job Openings.

V prípade otázok je možné obrátiť sa na: staffingteam@unesco.org.

Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu budú posudzované, po termíne nebudú žiadosti akceptované.

Stručný opis pozície
- riadenie ľudských zdrojov, analytické a vyjednávacie schopnosti, profesionálne zručnosti v nábore pracovnej sily, rozvíjať ďalšie vzdelávanie zamestnancov a ich profesionálny rast k zabezpečeniu integrácie a synergie pre efektívnosť
- podávanie správ vrcholovému manažmentu o prípadných nedostatkoch a problémoch v riadení ľudských zdrojov, k aktívnemu predvídaniu, plneniu a plánovaniu fungovania ľudských zdrojov v organizácii
- riešenie otázok rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, dosiahnutia rodovej rovnosti
- podporovanie vývoja modernej a dynamickej medzinárodnej verejnej služby prostredníctvom aktívneho príspevku v rámci spoločného systému OSN v oblasti reformy ľudských zdrojov
- zastupovanie generálneho riaditeľa na spoločných stretnutiach vedenia zamestnancov
ako aj v rámci spoločného systému OSN, na rôznych fórach vrátane Medzinárodnej komisie pre verejnú službu (ICSC)


Požadovaná kvalifikácia na pracovné pozície
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň), zameranie na ľudské zdroje, verejnú správu, obchodnú administratívu ako aj manažment, právo, sociálne a humanitné vedy alebo súvisiace oblasti
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov profesionálne skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov na národnej alebo medzinárodnej úrovni, v oblasti verejnej správy, obchodnej administratívy alebo príbuznej oblasti, ktorej významná časť pôsobenia bola na riadiacom poste.
Jazyky: vynikajúca znalosť angličtiny alebo francúzštiny, ako aj znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny.

 


Prílohy