sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V LATINSKEJ AMERIKE A KARIBIKUPRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V LATINSKEJ AMERIKE A V OBLASTI KARIBIKU

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Medzinárodného inštitútu pre vysokoškolské vzdelávanie v Latinskej Amerike a v oblasti Karibiku (International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean - IESALC) v Caracase vo Venezuele.

Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 30. septembra 2018 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job Openings.

Slovenská republika patrí medzi málo zastúpené krajiny na pozíciách v rámci organizácie UNESCO.


V prípade otázok je možné obrátiť sa na: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu budú posudzované, po termíne nebudú žiadosti akceptované.

 

Opis pozície
- manažérske zručnosti v rátane prispievania k strategickej vízii IESALC

- zodpovednosť za rozpočet organizácie, jeho plánovanie, podávanie správ

- prispievanie k dosiahnutiu cieľov vzdelávacieho programu UNESCO v kontexte realizácie strategického cieľa 4 (Vzdelávanie) Agendy 2030 udržateľného rozvoja

- stanovenie priorít a alokácie zdrojov pre optimálne uskutočnenie cieľov IESALC, mobilizácia zdrojov

- vystupovanie v pozícii externého advokáta pre IESALC, nadväzovanie kontaktov s finančnými partnermi a ministerstvami školstva, ako aj s ostatnými zainteresovanými stranami

- úzka spolupráca so zástupcami členských štátov, stálymi delegáciami a národnými komisiami pre UNESCO, s rozvojovými bankami, s regionálnymi organizáciami a inštitúciami a strediskami spojených s UNESCO, mimovládnymi organizáciami a úradmi UNESCO v Latinskej Amerika a v oblasti Karibiku

 

Požadovaná kvalifikácia na pracovné pozície
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň), zameranie na školstvo, ekonomiku, spoločenské vedy alebo súvisiace oblasti
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov profesionálne skúsenosti vo vedúcej funkcii v oblasti školstva a príbuzných odvetví na medzinárodnej a národnej úrovni, viacročná prax na seniorských manažérskych pozíciách
Jazyky: vynikajúca znalosť angličtiny (slovom aj písmom), dobrá pracovná úroveň španielčiny