sk | en

UNESCO

PhosAgro/UNESCO/IUPAC – poskytnutie grantov v oblasti „ekologickej chémie - green chemistry“, výzva na predkladanie žiadostí


PhosAgro/UNESCO/IUPAC – poskytnutie grantov v oblasti „ekologickej chémie - green chemistry“, výzva na predkladanie žiadostí

Informujeme Vás o piatej výzve na predkladanie žiadostí na UNESCO/PhosAgro/IUPAC  granty na výskumné projekty v oblasti „green chemistry“. Granty na výskum sú poskytnuté do výšky 30 000,- USD.

Cieľom grantového programu je podporiť realizáciu inovatívnych výskumných projektov, ktoré môžu byť dokončené do jedného roka, sú určené pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorí vedú výskumný tím alebo pracujú samostatne vo svojom inštitúte.

Špeciálny grant sa udeľuje samostatne aj pre výskumný projekt ekologickej chémie o inováciách v spracovaní a využívaní fosfosádry.
PhosAgro/UNESCO/IUPAC partnerstvo v oblasti „green chemistry“ vychádza z hlavnej úlohy, ktorú ekologická chémia získala v najmodernejšom výskume inovatívnych udržateľných technológií, ktoré eliminujú alebo znižujú výrobu alebo používanie nebezpečných látok pri navrhovaní, výrobe a aplikácii chemických výrobkov v priemysle, poľnohospodárstve a baníctve.

Podmienky žiadateľa: vek maximálne 39 rokov; doktorát z chémie alebo ekvivalent v súvisiacej interdisciplinárnej oblasti.

Úspešné projekty vyberie medzinárodná vedecká porota. Ďalšie kolo prihlášok bude oznámené na web stránke centrály UNESCO v Paríži v septembri 2018.

Podrobné informácie nájdete na: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/
Termín podávania žiadostí je do 28. februára 2018