sk | en

UNESCO

Podpis Rámcovej dohody o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov Turkana


Podpis Rámcovej dohody o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov Turkana

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay podpísali 13. decembra 2018 v Paríži Rámcovú dohodu o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov kenského regiónu Turkana.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí prostredníctvom rozvojovej pomoci SlovakAid financuje projekt v Keni až do výšky 300 000.- EUR. Plánovaná doba realizácie projektu je tri roky. Cieľom projektu je podporiť pastierske komunity žijúce v oblasti jazera Turkana.

Slovenská republika  zohráva dôležitú úlohu v podpore problematiky vody na medzinárodnej úrovni v zmysle rozvojového cieľa č. 6 (prístup k vode a sanitácii). Slovenská republika už počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v 2. polroku 2016 zorganizovala viacero podujatí venovaných problematike vody.

Slovenská republika je dlhodobo angažovaná v projektoch vodnej bezpečnosti, zásobovania vodou, sanitácie a budovania infraštruktúry v oblastiach, kde obyvatelia trpia nedostatkom vody alebo nemajú prístup k vode.

Uzavretie dohody je vyústením zintenzívňovania spolupráce medzi Slovenskom a UNESCO ako aj zámeru naďalej zlepšovať kapacity SlovakAid a slovenských subjektov aktívnych v oblasti rozvojovej pomoci s využitím expertízy medzinárodných organizácií systému OSN.

Prepojenie na:

https://fr.unesco.org/news/republique-slovaquie-soutient-laction-lunesco-domaine-leau-afrique