sk | en

UNESCO

Pozvanie na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?"


Pozvanie na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?"

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?", ktorá sa uskutoční 8. marca 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ulici č. 5.

V súčasnosti ovplyvňuje globálnu klímu ľudská činnosť a s ňou spojené znečisťovanie ovzdušia a životného prostredia. Prejavy a dopady klimatickej zmeny, resp. globálneho otepľovania, sa dosť výrazne prejavili už aj na Slovensku. Prednáška sa zameria na zmenu klímy, jej dôsledky a na potrebu reagovať na tieto zmeny.

Podujatie sa koná pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a Svetového meteorologického dňa, ktorý vyhlásilo OSN na 23. marca.

Pozvánku nájdete v prílohe.