sk | en

UNESCO

Pozvanie na prednášku „ZÍDE Z OČÍ, ZÍDE Z MYSLE: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ


Pozvanie na prednášku „ZÍDE Z OČÍ, ZÍDE Z MYSLE: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Zíde z očí, zíde z mysle: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ, ktorá sa uskutoční 20. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ulici č. 5.

Prednáška sa zameria na vzťahy EÚ a tretích krajín (Turecko a krajiny západnej a východnej Afriky) v oblasti riešenia migračnej krízy a uzatváranie dohôd medzi nimi. Chránia tieto dohody ľudí na úteku alebo ide o presun zodpovednosti za poskytnutie ochrany na tretie krajiny? Nie je cieľom týchto snáh len posilnenie hraničných kontrol, aby sa zabránilo iregulárnym prechodom cez hranice? O dopade externalizácie migračnej politiky Európskej únie sa viac dozviete v diskusii.

Podujatie je organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý vyhlásilo OSN na 20. februára.

Usporiadateľmi podujatia sú Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri UKB a Amnesty International Slovensko.