sk | en

UNESCO

Pozvanie na sériu prednášok Katedry bioetiky UNESCO Prešov


Pozvanie na sériu prednášok Katedry bioetiky UNESCO Prešov

Katedra bioetiky UNESCO pozýva na sériu prednášok pod záštitou dekana Filozofickej fakulty PU v Prešove a s podporou Slovenskej komisie pre UNESCO

V dňoch 27.- 28. marca a 2. mája 2019 sa uskutoční v priestoroch Prešovskej univerzity séria verejných prednášok pod názvom "Multilateralizmus s využitím nástrojov UNESCO". Pozvanie katedry bioetiky UNESCO prijala bývalá stála delegátka a veľvyslankyňa SR pri UNESCO PhDr. Klára Novotná.

Cieľom je diskutovať o hodnotách a princípoch UNESCO a tiež o úlohe Katedry bioetiky UNESCO pri napĺňaní týchto cieľov.


Program:

27. marec 2019 o 11.00 hod.
Študovňa Univerzitnej knižnice PU v Prešove
Multilateralizmus pre našu súčasnosť a udržateľnú budúcnosť

28. marec 2019 o 10.40 hod.
Filozofická fakulta PU v Prešove (miestnosť č. 91)
UNESCO - vzdelávacie ciele a ich reflexie v spoločenských a prírodných vedách

2. máj 2019 o 10.00 hod.
Filozofická fakulta PU v Prešove (miestnosť č. 91)
Svetové dedičstvo - sila a hodnota emblému UNESCO v prospech spoločnosti aj jednotlivca
(interaktívny workshop spojený s prednáškou PhDr. Kláry Novotnej ako aj prezentáciou UNESCO pamiatok v košickom a prešovskom regióne za pomoci Košice Región Turizmus)

Pre viac informácií navštívte stránku
https://www.facebook.com/events/332265634297341/