sk | en

UNESCO

Prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave: Besné mesto. Kontextualizácia antisemitských grafitov v Krakove a Budapešti


Prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave: Besné mesto. Kontextualizácia antisemitských grafitov v Krakove a Budapešti

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie pozýva všetkých záujemcov na prednášku z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr. Prednáška sa zameria na tému grafitov v mestskom prostredí.
Pre interpretáciu významu grafitov v dynamike mestského prostredia je kľúčové pochopiť grafiti ako sociálny jav v miestnom kontexte. Okrem toho, že grafiti v prostredí zastávajú určité miesto, každý takýto prejav vyjadruje aj určitú pozíciu. Podobne, grafiti rasistického charakteru predstavujú komentár v súlade s neviazaným verejným diskurzom. Prednášateľ v prezentácii predstaví dáta, pozorovania a zistenia zo svojho výskumu antisemitských grafitov v Krakove a Budapešti. Židovské štvrte (a nielen) v oboch mestách ponúkajú komplexný pohľad na interpretáciu týchto fenoménov nielen v historickom kontexte, ale aj v kontexte národných politík a socioekonomických zmien v priestore strednej Európy. Prednášateľ počas terénneho výskumu citlivo vnímal aj využívanie židovskej a antisemitskej symboliky pri demarkácii mestského priestoru skupinami futbalových huligánov v oboch mestách. V prezentácii predstaví svoj výskum antisemitských grafitov ako markerov urbánneho priestoru v rôznorodých kontextoch: ako symbolu mocenskej dynamiky v kontexte subkultúry futbalových huligánov, v politickom diskurze, ako aj v širšom spoločenskom diskurze, v ktorom sú odkazy na židovstvo využívané ako nástroje ponižovania a neprijatia.

Termín a miesto konania:  27. apríl 2023 o 17:30h, Seminárna sála, Klariská 5, Bratislava

Prednášateľ: Mgr. Stano Lukáč, Slovenská asociácia sociálnej antropológie, Odbor stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokého školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu

Vstup: voľný