sk | en

UNESCO

Propagácia SK pamiatok doma aj v zahraničí (aktivity podporované Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu)


Propagácia SK pamiatok doma aj v zahraničí (aktivity podporované Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu)

BELARUS ROAD SHOW 2017 (Brest, Gomel, Mogilev, Minsk, May 15th  -   May 18th  2017)

V rámci spoločných aktivít krajín V4 v oblasti cestovného ruchu „DiscoverCentralEurope“ sa 15. – 18. mája 2017 uskutočnila propagačná roadshow po bieloruských mestách. Spolupráca krajín V4 sa začala v Bielorusku v roku 2013, odvtedy sa konalo  viacero zaujímavých marketingových podujatí, významnú časť tvorili slovenské pamiatky UNESCO.

                 


Výstava „Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku“ v Berlíne dňa 18. 5. 2017

V rámci aktuálnej výstavy Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku bolo v Berlíne 18. 5. 2017 prezentačné podujatie venované Levoči a dielu majstra Pavla. Premietala sa projekcia filmu „Posledná večera“ o diele majstra Pavla v Spišskej Sobote (rež. Martin Slivka, 1966), unikátne približujúca reštaurátorské umenie a znovuzrodenie umeleckého diela. Jadro prezentácie tvorila prednáška turistického sprievodcu a významného reprezentanta obce sprievodcov na Slovensku a v zahraničí, Mgr. Mariána Bilačiča na tému „Horný Spiš: Krajina pod Vysokými Tatrami“. Marián Bilačič načrtol históriu Slovenska, predstavil región Horného Spiša a sústredil sa na Levoču a dielo majstra Pavla. Prednášku uzatvoril krátky propagačný film o Slovensku „Good Idea Slovakia“. V druhej, neformálnej časti mali návštevníci možnosť vidieť film „Majster Pavol z Levoče“ (rež. Milan Milo, ©producent Ivan Janovský a Slovenská televízia 2003).

Návštevníci vysoko ocenili prednášku a možnosť dozvedieť sa o Levoči a oltári majstra Pavla, ako aj o Slovensku všeobecne. Levoča je najmä v Nemecku nepretržite silnou témou a symbolom hodnôt, ktoré môže návštevník na Slovensku znova objaviť.

V kontexte so svojou históriou je Levoča jedným z najvyhľadávanejších turistických a kultúrnych cieľov a stredobodom vysokej kultúry Európy.

            

 

 

Propagácia Slovenska v Budapešti

Slovensko sa prezentovalo aj na oficiálnom začiatku letnej turistickej sezóny dňa 18. 5. 2017 v Budapešti s dôrazom na naše kultúrne pamiatky a 31. 5. 2017 sa predstavil aj región Košíc.

   

         
     

 

   

Propagácia Slovenska v Českej republike

Zahraničné zastúpenie Ministerstva dopravy a výstavby SR v Českej republike participovalo v máji u našich susedov na niekoľkých zaujímavých podujatiach.

Slovensko sa po roku predstavilo na podujatí „EuropeDay“ v Prahe.

Len niekoľko rokov po 2. svetovej vojne, dňa 9. mája 1950, predstavil vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman plán hlbšej spolupráce medzi európskymi zemami. Neskôr sa 9. máj začal označovať ako Deň Európy. V ČR k pripomenutiu Dňa Európy a zároveň členstva ČR v EÚ usporadúva každoročne na začiatku mája Zastúpenie Európskej komisie v ČR spolu s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, Úradom vlády ČR a ďalšími partnermi multižánrový festival pod šírym nebom v Prahe. Program festivalu sa každý rok líši. Okrem hudby sú pripravené moderované diskusie so zaujímavými osobnosťami, informačné stánky veľvyslanectiev členských zemí EÚ a ďalších partnerov. Nechýba ani bohatý program pre rodiny s deťmi.
     


V sobotu 20. 5. 2017 boli v Telči predstavené slovenské pamiatky zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Projekt „Poznej světové dědictví UNESCO“

Autorský projekt RNDr. Mileny Blažkovej pod názvom „Poznej světové dědictví UNESCO“ približuje miesta v Českej republike i vo svete vybrané organizáciou UNESCO pre svoju mimoriadnu hodnotu na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Projekt prehlbuje znalosti a povedomie o týchto miestach, predstavuje jednotlivé unikáty a ich celky v širších súvislostiach a osvetou prispieva k ochrane a zachovaniu týchto skvostov pre budúce generácie. Zároveň podporuje rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Prvý ročník s kolekciou fotografií českého dedičstva UNESCO sa konal v roku 2003, od tej doby videla verejnosť nové kolekcie unikátov európskych zemí, okrem iného aj Slovenska.
     

Dňa 25. mája v Prahe pripravila asociácia Historické hotely Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR prezentáciu slovenských historických hotelov a nášho kultúrneho dedičstva.

  

 

Motorovým vlakom za slovenskými pamiatkami UNESCO
Organizácia Košice Región Turizmus pripravila jazdy motorovým vlakom. Návštevníci majú možnosť spoznať pamiatky Abova, Gemera a Spiša v termínoch:
29. júl 2017: LETO V RAJI (Košice - Dobšinská ľadová jaskyňa)

12. august 2017: HOR SA NA GEMER (Košice - Štítnik - Ochtiná - Slavošovce)

28. október 2017: DO JASOVA (Košice - Jasov - Medzev)

17. november 2017: DOMICA AJ S RETROBUSOM (Košice - Plešivec) - paralelná jazda vlakom a retrobusom.

Cieľom je spoznať klenoty Abova, Gemeru a juhu Spiša, ktoré sú súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO  a posilniť tak domáci cestovný ruch, podporiť návštevnosť lokalít pamiatok UNESCO na území regiónu a pripojiť na hlavnú komunikačnú tému „UNESCO na dosah“ konkrétny produktový obsah s prvkami autenticity a originality.  

V Košickom kraji tento rok pre všetkých nadšencov svetových unikátov je pripravených šesť výletov nostalgickým vlakom za kultúrnymi a prírodnými pamiatkami zapísanými do zoznamu UNESCO.   
V regióne je skutočne na čo sa pozerať a vynikajúca dostupnosť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ho robí ešte zaujímavejším. Unikátny projekt spája dve atraktívne hodnoty - najvzácnejšie pýchy oblasti a jedinečné zážitky z jazdy vo "vláčiku - motoráčiku". Nielen deti budú nadšené. Z Košíc je možné sa do 100 min. dopraviť až k 18 pamiatkam zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Nostalgický vlak bude jazdiť aj po tratiach, kde už v súčasnosti vlaky s cestujúcimi nejazdia. Súčasťou výletov projektu Vlakom za UNESCOm je tiež ponuka uceleného programu, služby turistického sprievodcu a návštevníkom ako digitálny sprievodca po celom regióne určite poslúži aj mobilná aplikácia Košice región.
Vlaky vypravujú dobrovoľníci z občianskeho združenia Detská železnica Košice aj s podporou Železníc Slovenskej republiky. Nostalgický ráz dodáva výletom nielen samotný dopravný prostriedok - legendárne motorové vozne 810, ale aj jednotlivé stanice.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu.