sk | en

UNESCO

Spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO v Brne


Spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO v Brne

V Brnianskom hoteli Slávia sa dňa 8. novembra 2018 uskutočnilo spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO

Pri príležitosti stého výročia založenia Československa sa z iniciatívy českých partnerov stretli národné komisie pre UNESCO ČR a SR na spoločnom pracovnom zasadnutí v Brne. Odborníci z oblastí prírodných a spoločenských vied, vzdelávania a kultúry našli nielen prieniky spolupráce, ale aj nastolili aktuálne otázky a výzvy, ktorým obe krajiny v agende UNESCO čelia.

Za Českú republiku zasadnutiu predsedal prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., predseda Českej komisie pre UNESCO a Ing. René Zelený, generálny tajomník Českej komisie pre UNESCO, za Slovenskú republiku veľvyslankyňa Mária Krasnohorská, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO. Historický a kultúrny význam spoločného štátu pre naše národy zdôraznil v svojom posolstve predseda Slovenskej komisie pre UNESCO a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.