sk | en

UNESCO

Štátny tajomník MK SR na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO - riešenie problémov s COVID-19


Štátny tajomník MK SR na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO - riešenie problémov s COVID-19

Štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš vystúpil na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO zameranom na riešení problémov spôsobených pandémiou COVID-19 v oblasti kultúry

UNESCO v rámci mobilizácie síl  a hľadania riešení problémov spôsobených pandémiou COVID-19 uskutočnilo 22.4.2020 ďalšiu virtuálnu diskusiu lídrov, tentokrát zameranú na oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Jej cieľom bolo vytvoriť platformu pre pravidelný dialóg ministrov kultúry, ktorý umožní globálny pohľad na súčasnú krízu v kultúrnom sektore a zároveň by mal pomôcť identifikovať hospodárske a sociálne výzvy, s ktorými bude potrebné sa vysporiadať. „Jednou z nich pri hľadaní riešení je práve komplexný zber dát o hospodárskych dopadoch, keďže sektor kultúry sa vyznačuje širokým spektrom aktérov so špecifickými potrebami. Práve oni musia byť zahrnutí do otvoreného dialógu, aby sme spoločne prijali opatrenia pre ich hospodársku záchranu a následné oživenie,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Radoslav Kutaš, ktorý sa zúčastnil online konferencie v zastúpení ministerky.

Online stretnutie za účasti 132 členských krajín UNESCO, vrátane 23 krajín EÚ, otvorila generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay. Zdôraznila nutnosť spoločného prístupu k problému a vyzvala členské krajiny k solidarite. Poďakovala ministrom za ich aktívny prístup pri riešení bezprecedentnej situácie a ako bývalá ministerka kultúry Francúzska vyzvala aktérov k solidarite v tejto neľahkej situácii. Pripomenula, že v kultúre sú ohrozené milióny pracovných miest a kríza má potenciál prehĺbiť priepastné rozdiely v prístupe k digitálnym technológiám medzi jednotlivými  krajinami. Dodala, že obnovenie ekonomiky po kríze sa nezaobíde bez účasti kultúrneho sektora a vyzdvihla dôležitú úlohu nových technológií pri distribúcii kultúrneho programu v období krízy. Generálna riaditeľka zároveň vyjadrila podporu účastníkom stretnutia pri aktívnom zapájaní sa do hľadania spoločných riešení na zmiernenie dopadov krízy na kultúru a revitalizáciu tvorby a distribúcie kultúrneho obsahu.

Diskusiou chce UNESCO tiež podporiť výmenu skúseností medzi krajinami, ktoré boli postihnuté ako prvé a krajinami, v ktorých sa kríza ešte len rozvíja, s cieľom pomôcť im vybrať vhodné preventívne opatrenia pre kultúrny sektor. Rozhovory by mali vyústiť do vypracovania konkrétnych odporúčaní, ktorých cieľom bude zmierniť dopady korona krízy na kultúrny sektor ako v krátkodobom, tak aj v dlhodobom horizonte.

O ďalších aktivitách UNESCO zameraných na kultúru a umelcov v čase pandémie COVID-19 sa dozviete na:

https://en.unesco.org/news/123-culture-ministers-call-support-culture-sector-covid-19-crisis-response

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-resiliart-movement-artists-and-cultural-professionals-face-covid-19

https://en.unesco.org/news/exploring-world-heritage-home-unesco