sk | en

UNESCO

Stretnutie s riaditeľom Nadácie a Galérie Babka Kovačica P. Babkom


Stretnutie s riaditeľom Nadácie a Galérie Babka Kovačica P. Babkom

S potešením sme 17. mája prijali riaditeľa Nadácie a Galérie Babka Kovačica P. Babku, ktorý nám predstavil aktivity na podporu zápisu Insitného umenia z Kovačice na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Ide o nomináciu Srbska, ktorá bola predložená minulý rok. O možnom zápise tohto prvku sa bude rozhodovať koncom t. r. na 19. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Paraguaji.

Slovenská komisie pre UNESCO podporuje zápis vojvodinskej insity na tento prestížny zoznam UNESCO a tímu Nadácie a Galérie Babka Kovačica želá veľa úspechov pri popularizácii Kovačickej insity na domácej i zahraničnej pôde.