sk | en

UNESCO

Tak ako Poľana spojila ľudí v Podpoľaní, spája ľudí aj z iných regiónov. Pravdepodobne preto, lebo v nej tlčie srdce Slovenska.


Tak ako Poľana spojila ľudí v Podpoľaní, spája ľudí aj z iných regiónov. Pravdepodobne preto, lebo v nej tlčie srdce Slovenska.

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Slovenského výboru Programu Človek a biosféra (SV MAB), ktorý tento rok oslavuje významné 25. výročie svojho vzniku. Hostiteľom bola Biosférická rezervácia Poľana. Členovia SV MAB sa pri tejto príležitosti stretli s kľúčovými osobnosťami Koordinačnej rady BR Poľana a jej partnermi z rôznych častí Slovenska.

Osláv 25. výročia SV MAB sa zúčastnili manažéri biosférických rezervácii – Tatry, Slovenský Kras, Východné Karpaty a Poľana, hostia z ML Košice, ŠL TANAP, starosta z Mníšku nad Popradom a partneri BR Poľana – lesníci, poľnohospodári, starostovia, poľovníci, ochranári, gazdovia, vedci – partneri.

 V doobedňajších hodinách hostia navštívili územie (Očová, Hrochotský mlyn, Kyslinky a  Raticov vrch) v sprievode stakeholdrov z BR Poľana.   

Dôležitou časťou programu bolo predstavenie  samotného programu MAB – Človek a príroda, ale najmä prezentácie našich slovenských biosférických rezervácií: Slovenský Kras, Tatry, Východné Karpaty a Poľana.

Na podujatí sa spomenulo i 20. výročie prvej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete BR Východné Karpaty (Slovensko, Poľsko, a Ukrajina).

Stretnutie poskytlo priestor pre diskusiu a rozhovory, týkajúcich sa troch základných funkcií BR – ochrannú, logistickú a rozvojovú vrátane predstavenia vízie SV MAB na najbližšie roky.