sk | en

UNESCO

Tlačová správa z Valného zhromaždenia SK UNESCOValné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO

 

Dňa 12. februára 2016 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) za účasti expertov v oblasti školstva, kultúry, životného prostredia, informatiky, geológie, hydrológie, spoločenských a humanitných vied, bioetiky, ľudských práv a ekológie.

Účastníkom sa v mene podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prihovoril generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Michal Mlynár, ktorý ocenil vysoko kvalitnú prácu slovenských expertov na medzinárodných fórach,  ako aj na národnej úrovni. Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) si za obdobie svojej činnosti (od r. 1993) vybudovala medzi partnermi rešpekt a uznanie.

Valné zhromaždenie si pripomenulo minuloročné 70. výročie vzniku UNESCO a s ním spojené viaceré aktivity a podujatia. Informovalo o úspechoch Slovenska dosiahnutých za uplynulý rok v prostredí UNESCO, medzi ktoré patrí okrem iného aj zápis slovenskej gajdošskej kultúry do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v decembri 2015. Gajdošská kultúra sa tak stala v poradí tretím elementom zo Slovenska, zapísaným do tohto reprezentatívneho zoznamu, po fujare (zapísanej v r. 2005) a terchovskej muzike (zapísanej v r. 2013).

Valné zhromaždenie sa taktiež venovalo hlavným výzvam a očakávaným aktivitám Slovenskej komisie pre UNESCO na rok 2016 s dôrazom na plnenie cieľov v súlade s hlavnými prioritami UNESCO.

Slovenská komisia pre UNESCO je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje medzivládnu expertnú spoluprácu v  UNESCO v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, informácií a komunikácií. Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO sa koná pravidelne raz za rok.