sk | en

UNESCO

Tlačová správa zo spoločného zasadnutia Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO dňa 11. júna 2019


Tlačová správa zo spoločného zasadnutia Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO dňa 11. júna 2019

Dňa 11. júna sa na pozvanie Slovenskej komisie pre UNESCO uskutočnilo spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO. Zasadnutiu predsedali generálna tajomníčka SK UNESCO Mária Krasnohorská a predseda ČK UNESCO prof. Stanislav Štech.

Zasadnutie nadviazalo na spoločné stretnutie v Brne v novembri minulého roka, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Tohtoročné stretnutie sa konalo v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie.

Dopoludňajší program tvorili tematické diskusie k aktuálnym témam agendy UNESCO: trvalo udržateľný rozvoj a miléniové ciele  s dôrazom na vzdelávanie a životné prostredie, ochrana pamiatok svetového dedičstva, spolupráca pridružených škôl a ďalšie. Popoludní  delegácie venovali spomienku obetiam totalitného režimu a položili kyticu k pamätníku Brána slobody a buste Antona Srholca.

Na záver sa uskutočnila prehliadka vzácnej Bašagičovej zbierky islamských rukopisov zapísanej v Pamäti sveta UNESCO v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.