sk | en

UNESCO

Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku


Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku

V dňoch od 25. mája až do 10. júna 2017 sa už po deviaty krát na území Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO koná tzv. „Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku“. Ide o sériu podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, s cieľom popularizovať posolstvo geoparku, prezentovať jeho geologické, prírodné a kultúrno-historické hodnoty s dôrazom na ich záchranu a ochranu. Organizátormi a partnermi podujatí sú Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, základné školy v spolupráci s mestom Fiľakovo a ostatné zainteresované subjekty. Podujatie sa koná t.r. po prvýkrát aj pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Ponuka programov je bohatá: od populárno-vzdelávacích a súťažných programov pre deti materských, základných a stredných škôl, premietanie filmov, túry so sprievodcom pre širokú verejnosť až po letný tábor geoparku.
 

Novohrad-Nógrád geopark je územie s výnimočnými geologickými, prírodnými, kultúrno-historickými jedinečnosťami rozprestierajúce sa na juhu Banskobystrického kraja a severe maďarskej Nógrádskej župy. Jeho výnimočnosť je cenená celosvetovo – geopark sa hrdí titulom UNESCO Globálny geopark: spoločne so 127 územiami z celého sveta je členom Globálnej siete geoparkov a kategória „geopark“ je od roku 2015 začlenená do UNESCO, podobne ako napr. Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva.