sk | en

UNESCO

UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web programový riaditeľ, a ktorý napomohol interpretovať vedu, výskum a technológie verejnosti.

Kandidát by mal mať vynikajúce znalosti o úlohe vedy, techniky a všeobecného výskumu pre zlepšenie verejného blaha, o úlohe obohatenia kultúrneho dedičstva národov a riešenia problémov ľudstva.

UNESCO Kalinga cena za popularizáciu vedy je medzinárodné ocenenie, ktoré odmeňuje výnimočné príspevky zo strany jednotlivcov v komunikácii vedy pre spoločnosť a v podpore popularizácie vedy. Je udeľovaná osobám, ktorých úspešná kariéra spisovateľa, redaktora, odborného asistenta, rozhlasového alebo televízneho programového riaditeľa, alebo filmového producenta napomáha interpretácii vedy, výskumu a technológií pre verejnosť. Víťazi UNESCO Kalinga ceny poznajú potenciálnu silu vedy a techniky pre zlepšenie verejného blaha, obohacujú kultúrne dedičstvo národov a poskytujú riešenia spoločenských problémov na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni.

V roku 2015 bola cena udelená argentínskemu vedcovi Diego Andrés Golombek za uznanie jeho neúnavného  snahy a prispenia k vedeckej komunikácii a vzdelávaniu v rozmanitých a zábavných formátov, a najmä pokiaľ ide o jeho úlohu vo vytvorení prvého Vedecko-kultúrneho centra v Argentíne.

Mnohí víťazi minulých Kalinga cien boli vedci v pravom slova zmysle, zatiaľ čo iní boli vyštudovaní žurnalisti alebo boli pedagógovia či spisovatelia. Niektorí tiež boli nositelia Nobelovej ceny. Medzi predchádzajúcich laureátov patrí Sir Julian Huxley, Margaret Meadová a sir David Attenborough.

Len jeden kandidát z každej krajiny môže byť nominovaný národnou komisiou pre UNESCO na základe odporúčania akadémie vied, inej vedeckej inštitúcie, alebo národnej asociácie vedeckých spisovateľov, novinárov alebo iných populizátorov vedy. 

Viac sa o tejto cene dozviete na:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/how-to-apply/

Slovenská komisia pre UNESCO očakáva nominácie kandidátov spolu so všetkými potrebnými dokumentmi pre nomináciu do 13. júna 2017 na e-mailovej adrese: 

unesco@mzv.sk

Skompletizovaná nominácia kandidáta musí byť Slovenskou komisiou pre UNESCO  zaslaná do centrály UNESCO  najneskôr 23. júna 2017.