sk | en

UNESCO

UNESCO Philosophy Day/Night 2018


UNESCO Philosophy Day/Night 2018

Podujatie UNESCO Philosophy Day/Night 2018 organizované Katedrou bioetiky UNESCO v Prešove sa už tradične uskutoční s podporou Slovenskej komisie pre UNESCO

Podujatie UNESCO Philosophy Day/Night 2018 v tomto roku ponúka stretnutie s francúzskym duchovným dedičstvom v podobe filozofie, etiky, literatúry a umenia, doplnené espritom 20. storočia v duchu L´art de vivre.

Deň (a noc) filozofie, opäť v originálnom prostredí klubu Wave od ranných do neskorých večerných hodín, ponúkne priestor pre voľne ladené prednášky, workshopy, čítania textov, diskusie, projekcie. Podujatie v neformálnej atmosfére francúzskej bohémy 20. storočia je otvorené pre všetkých, čo poznajú a chcú vedieť viac, ako aj pre tých, čo ešte nevideli a nepočuli, no vidieť a počuť túžia.

Na prvý pohľad čierno-biele UNESCO Philosophy Day/Night 2018 bude hýriť pestrosťou myšlienok, poznatkov, tónov, farieb. Predstaví podnety pre úvahy o živote, filozofii, morálke, umení i l’art de vivre.

Podujatie sa uskutoční 15. novembra 2018 vo Wave - centrum nezávislej kultúry v Prešove (Hlavná 121, Prešov).

Program podujatia nájdete v prílohe.