sk | en

UNESCO

UNESCO v spolupráci s OBSE/ODIHR vydalo publikáciu k vzdelávaniu o antisemitizme


UNESCO v spolupráci s OBSE/ODIHR vydalo publikáciu k vzdelávaniu o antisemitizme

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vydala v spolupráci s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý je súčasťou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) publikáciu pod názvom: Addressing Anti-semitism through education – Guidelines for policymakers: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002637/263702e.pdf

V nadväznosti na túto publikáciu UNESCO spolu s OBSE/ODIHR tvorí materiál  Addressing anti-Semitism through education: teacher training materials. V rámci prípravy tejto publikácie sa konajú expertné stretnutia odborníkov na vzdelávanie. V júni sa uskutoční v Štátnom pedagogickom ústave expertné stretnutie s medzinárodnou účasťou na tému vzdelávania o netolerancii, predsudkoch a antisemitizme v priestore OBSE.