sk | en

UNESCO

UNESCOthon – KULTÚRNE DEDIČSTVO HROU!


UNESCOthon – KULTÚRNE DEDIČSTVO HROU!

Veľmi sa tešíme, že sme mohli podporiť UNESCOthon - podujatie, ktoré inovatívnou a kreatívnou formou približuje UNESCO mladým ľuďom.

UNESCOthon v týchto dňoch (16.-18.5.) organizuje platforma Impact Games v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Sme radi, že sa doňho zapojilo takmer 70 študentov vrátane študentov z pridruženej školy UNESCO – Školy umeleckého priemyslu v Bratislave.

Počas kreatívnych workshopov študentské tímy vytvárajú návrh herného dizajnu pre hru o hmotnom a nehmotnom dedičstve UNESCO. V závere podujatia bude vybraný a vecne ocenený najlepší návrh.

Víťazné dizajny hier budú využité ako inšpirácia pre mobilnú hru, ktorú na tému kultúrneho dedičstva aktuálne tvorí šikovný tím v Impact Games (ale o tejto novinke budete na našom profile ešte počuť).

Počas celého procesu tvorby študentov sprevádzajú a konzultujú odborníci na tvorbu hier, grafičky a programátori Impact Games.

Podujatie sa uskutočňuje v hybridnej forme a tešíme sa na výsledné kreatívne práce.