sk | en

UNESCO

Vyhlásenie 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC


Vyhlásenie 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky  pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC

Vyhlásenie 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky  pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, Téma: „Vráťme sa do rozprávky“
Pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO

Ex Libris Hlohovec organizuje 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti vo veku od 6 do 15 rokov na tému „Vráťme sa do rozprávky“.

Súťaž je vyhlásená v 5tich kategóriách:

  1. Základné školy od 12 do 15 r. – návrhy ex libris

  2. Základné školy od 12 do 15 r. –ex libris

  3. Základné umelecké školy od 12 do 15 r. – ex libris

  4. Počítačová grafika od 12 do 15 r.

  5. Voľná kategória pre deti od 6 do 11 r.

Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 súťažné práce!
Do súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC je možné prihlásiť iba práce, ktoré neboli súčasťou inej výstavy alebo súťaže! Najlepšie práce 17. ročníka budú vystavené na samostatnej výstave, zaradené do putovných výstav alebo publikované.

Uzávierka súťaže bude 28. februára 2019.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 4. októbra 2019 v Hlohovci. Výsledky súťaže budú uverejnené v oficiálnom bulletine, v odborných časopisoch, na stránke www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.
Podrobné informácie nájdete v prílohe článku, ako aj na tel. č. +421 908 208 533, e-mail: info@elap-hlohovec.sk alebo na web stránke www.elap-hlohovec.sk .

Uplynulo niekoľko rokov od vyhlásenia 1. ročníka súťaže v roku 1997, ktorého téma mala názov: „Moja najmilšia rozprávka“. Generácie mladých umelcov sa vymenili a je tu opäť šanca stvárniť mytologické príbehy, plné zvláštnych tvorov a zvierat, priviesť znova na svet princov a princezné, odhaliť svet, kde rastliny a zvieratá rozprávajú ľudskou rečou a kde dobro víťazí nad zlom.
Veľmi zaujímavé bude pozorovať ako si s touto témou poradili deti v roku 1997 a ako si s ňou poradia deti dnes, po viac ako 20tich rokoch.

V roku vyhlásenia 17. ročníka súťaže si na Slovensku pripomíname významné výročie – 190 rokov od narodenia Pavla Dobšinského, evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa rozprávok. Tento ročník je venovaný jeho pamiatke.