sk | en

UNESCO

Vyhodnotenie súťaže „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR“


Vyhodnotenie súťaže „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR“

Dňa 11.12.2017 bola vyhodnotená súťaž „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl, ktorú vyhlásil Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a SK UNESCO. Bolo vyhlásených 5 víťazov zo 40tich účastníkov:

Predprimárne vzdelávanie
Dagmar Krupová a Ivana Rachovská, ZŠ a MŠ Pohorelá

Základná škola
Vladimíra Kormaňáková, ZŠ a MŠ Novoť
Marián Vizy, Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej, Šurany


Gymnázium
Stanislav Kozák, Gymnázium A.Bernoláka Námestovo
Milan Koščo, Gymnázium sv.Košických mučeníkov, Košice

Srdečne blahoželáme