sk | en

UNESCO

Výzva GR UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v TersteSekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve generálnej riaditeľky

UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre

teoretickú fyziku v Terste, Taliansko. Podmienky výberu sú uvedené v prílohe. Slovensko patrí v tejto

kategórii k nezastúpeným krajinám.