sk | en

UNESCO

Výzva na nomináciu expertov SR do IBC a do COMEST


Výzva na nomináciu expertov SR do IBC a do COMEST

Výzva na nomináciu expertov SR do Medzinárodného výboru pre bioetiku (IBC) a do Svetovej komisie o etike vo vedeckých poznatkoch a technológiách (COMEST)

Sekretariát UNESCO vyzval členské štáty UNESCO, aby v termíne do 1. decembra 2017 prostredníctvom svojich  Stálych delegácií pri UNESCO nahlásili jednu nomináciu odborného zástupcu za SR do Medzinárodného výboru pre bioetiku (IBC) a jednu nomináciu odborného zástupcu za SR do Svetovej komisie o etike vo vedeckých poznatkoch a technológiách (COMEST).

COMEST je prestížna 18 členná komisia svetových expertov v oblasti vedy, práva, filozofie a kultúry, ktorých menuje GR UNESCO A. Azoulay. Cieľom komisie je formulovať etické princípy v rôznych oblastiach vedy (nanotechnológia), životného prostredia, informácií a komunikácií a rodovej rovnosti.

IBC je 36 členný orgán zložený z nezávislých expertov, ktorých si GR UNESCO zvoláva raz ročne po dobu 4 rokov s cieľom prerokovať odporúčania v oblasti bioetiky a právne otázky vo vede.

Prof. RNDr. Marta Kollárová, PhD. bola menovaná členkou komisie COMEST v rokoch 2005 – 2013, pričom v r. 2013 sa konalo prvé zasadnutie COMEST v Bratislave.  Prof. RNDr. Marta Kollárová, PhD. Bola členkou v Medzivládnom výbore pre bioetiku UNESCO (IGBC) v rokoch 2013 - 1017. Žiaden expert za SR nebol dosiaľ menovaný za člena IBC.

Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte Slovenskú komisiu pre UNESCO.

 

 

    


Prílohy