sk | en

UNESCO

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2023


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2023

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2023.

UNESCO spolu s vládou Číny vyhlasujú ďalší ročník Ceny v oblasti vzdelávania žien a dievčat, ktorej dvaja víťazi budú ocenení každý sumou 50 tisíc dolárov za najlepšie vzdelávacie projekty pre dievčatá a ženy.

Aj napriek značnému pokroku za posledné desaťročia, sú práva dievčat a žien na prístup ku vzdelávaniu okliešťované a nerovnosti v oblasti vzdelávania naďalej alarmujúce. UNESCO sa preto aktívne zasadzuje za transformáciu vzdelávania s cieľom zrovnoprávniť prístup ku vzdelávaniu a prispieť tak k formovaniu spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti.

Organizácie aj jednotlivci sa majú možnosť uchádzať o cenu s projektami, ktoré pozitívne menia obraz ženy v spoločnosti, podporujú návštevnosť škôl u dievčat a odbúravajú stereotypy. Kritériom je, že predkladaný projekt sa musí realizovať minimálne po dobu 2 rokov.

Cenu od roku 2016 financuje čínska vláda, avšak za hodnotenie projektov je zodpovedné výlučne UNESCO a nezávislá expertná porota. 

Viac informácií o cene nájdete na  https://www.unesco.org/en/prizes/girls-womens-education.

Projekty vypracované v anglickom alebo francúzskom jazyku môžete zasielať na emailovú adresu Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO unesco@mzv.sk najneskôr do 5. mája 2023.