sk | en

UNESCO

Výzva na predkladanie nominácií na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti 2018


Výzva na predkladanie nominácií na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti 2018

V rámci výzvy na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti budú udelené dve ceny UNESCO King Sejong Literacy Prizes a tri ceny UNESCO Confucius Prizes for Literacy. Výzva je určená pre:

jednotlivcov; inštitúcie a organizácie podporujúce gramotnosť; špecifické programy,  projekty s preukázateľnou inovatívnou činnosťou v oblasti gramotnosti najmenej tri roky; programy, projekty, ktorým za posledných päť rokov neboli udelené ceny Medzinárodnej gramotnosti UNESCO.

Nosnou témou cien je Gramotnosť a rozvoj zručností.

Témou ceny UNESCO King Sejong je: rozvoj a použitie materinského jazyka vo vzdelávaní a odbornej príprave ku gramotnosti.

Témou ceny UNESCO Confucius je: gramotnosť medzi dospelými na vidieku a gramotnosť mládeže v širšom slova zmysle so zameraním na dievčatá a ženy.

Ako podať svoju nomináciu:

Nominácie na Cenu by mali byť predložené najneskôr do 5. júna 2017 (do 17. júna prostredníctvom NGO, ktorá je partnerom UNESCO. V SR takúto NGO nemáme), vyplnením on line nominačného formulára v angličtine alebo francúzštine po konzultácii so Slovenskou komisiou pre UNESCO.

On line prihlášku je možné stiahnuť si / Request your user account through this link:

www.unesco.org/ilp/account

Kandidatúry prosíme konzultovať so Slovenskou komisiou pre UNESCO na adrese unesco@mzv.sk

 

Viac informácií o UNESCO cenách v medzinárodnej gramotnosti sa dozviete na: 
http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes
https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/guidelines